Typical projects
 • Coca-cola LAO
 • Xây dựng công trình cho CocaCola Lào
 • Intercontinental resort and spa
 • Công trình intercontinental resort and spa
 • laguna
 • Công trình laguna
 • Dự án xử lý nước thải
 • Dự án xử lý nước thải ngày đêm 500m3 tại...
 • Lotte Mart Đà Nẵng
 • Xây dựng công trình Lotte Mart Đà Nẵng
 • News
  Planning & Architecture
  Technology News
  Experience
  Kính phải được cắt ở nơi gia công chuyên môn, khi đã đưa đến công trường để lắp phải đúng kích thước theo yêu cầu đặt hàng hoặc theo chỉ...